FAQ - Anvix Szkolenia w Krakowie

Anvix Szkolenia i Konferencje

MENU

WYKŁADOWCY
FORMULARZ
GDZIE SZKOLIMY
BUDOWANIE PROGRAMÓW
GRUPY SZKOLEŃ
KALENDARZ

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania


1. Jak mogę zgłosić się na szkolenie?
2. Jak mogę zapłacić za szkolenie?
3. Co wchodzi w skład ceny szkolenia?
4. Kiedy potwierdzamy realizację szkolenia?
5. Na ile dni przed szkoleniem mogę zrezygnować z uczestnictwa?
6. Kto poprowadzi szkolenie?
7. Dlaczego większość szkoleń organizowana jest z dala od dużych miast?
8. Ile osób liczy grupa szkoleniowa?
9. W jakiej formie prowadzone są szkolenia?
10. Czy i kiedy otrzymam materiały szkoleniowe?
11. Czy podczas szkoleń można konsultować własne problemy?
12. Jaką mam gwarancję, że szkolenie spełni moje oczekiwania?
13. W jaki sposób mogę dowiedzieć się o kolejnym terminie szkolenia?

1. Jak mogę zgłosić się na szkolenie?
Najłatwiej jest pobrać odpowiedni formularz z naszej strony, uzupełnić i przesłać na numer faxu: (012) 421 78 66. Można również przesłać go drogą mailową na adres: szkolenia@anvix.pl . Dodatkowo dajemy możliwość wypełnienia wstępnego formularza elektronicznego, który znajdą Państwo pod TYM adresem. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zgłoszenia i ustalenia szczegółów. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzamy pisemnie, telefonicznie lub faxem, podając miejsce i czas rozpoczęcia szkolenia.2. Jak mogę zapłacić za szkolenie?
Na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wysyłamy do Państwa potwierdzenie realizacji szkolenia. Na podstawie tego dokumentu można dokonać przedpłaty na nr konta: 54 1020 2906 0000 1702 0089 3214 PKO B.P. II Oddział w Krakowie, w tytule podając numer szkolenia oraz imiona i nazwiska uczestników.3. Co wchodzi w skład ceny szkolenia?
Do każdego szkolenia proponujemy trzy warianty cenowe:
I wariant: bez zakwaterowania i z częściowym wyżywieniem (obejmującym obiady w hotelu),
II wariant: z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym,
III wariant: z pełnym wyżywieniem i zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym.
W skład każdej ceny wchodzą również takie elementy jak know-how trenera, koszty organizacyjne oraz autorskie materiały szkoleniowe.4. Kiedy potwierdzamy realizację szkolenia?
Maksymalnie na tydzień przed realizacją szkolenia otrzymają Państwo dokument wysłany faxem lub mailem, potwierdzający lub odwołujący odbycie się szkolenia.5. Na ile dni przed szkoleniem mogę zrezygnować z uczestnictwa?
Mogą Państwo odwołać rezerwacie maksymalnie na tydzień przed odbyciem szkolenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym, są Państwo zobowiązani do zapłaty należności w pełnej wysokości.6. Kto prowadzi szkolenie?
Nasze szkolenia są prowadzone przez trenerów idealnie dobranych do danego tematu. Podstawowymi kryteriami, które bierzemy pod uwagę, jest doświadczenie i reputacja trenera w branży. Na stałe współpracujemy z ponad 30 trenerami, którzy już niejednokrotnie potwierdzili swoje umiejętności szkoleniowe.7. Dlaczego większość szkoleń organizowana jest z dala od dużych miast?
Dwadzieścia lat doświadczenia nauczyło nas, że formuła szkoleń wyjazdowych przynosi najlepsze efekty. Lokalizacja ośrodków poza miejscem pracy pozwala uczestnikom na odprężenie i skuteczne obniżenie poziomu stresu, dzięki czemu wiedza przyswajana jest szybciej.8. Ile osób liczy grupa szkoleniowa?
Najlepsze efekty są osiągane przy grupie liczącej maksymalnie 15 osób. Dzięki temu trener może pracować z każdym uczestnikiem indywidualnie, a samo szkolenie przebiega sprawnie i osiąga wysoki stopień efektywności.9. W jakiej formie prowadzone są szkolenia?
Formę każdego ze szkoleń ustala każdy trener z osobna, jednak praktyka pokazuje, że najczęściej są to warsztaty połączone z elementami wykładu. Duży nacisk położony jest na prezentację i analizę indywidualnych doświadczeń uczestników szkolenia. Nasi trenerzy wiele tematów ilustrują przykładami ze swojego życia zawodowego. Dzięki temu każde z naszych szkoleń przyjmuje unikatowy charakter.10. Czy i kiedy otrzymam materiały szkoleniowe?
W dniu rozpoczęcia szkolenia otrzymają Państwo skrypty opracowane przez naszych trenerów. Dodatkowo w dniu zakończenia szkolenia otrzymają Państwo imienne certyfikaty uczestnictwa.11. Czy podczas szkoleń można konsultować własne problemy?
Nasi trenerzy konstruują swoje programy szkoleniowe tak, by było w nich jak najwięcej miejsca na analizę przykładów z życia zawodowego uczestników. Jeśli jednak nie jest to dla Państwa wystarczające, to podczas większości szkoleń w programie przewidziany jest dodatkowo czas na indywidualne konsultacje z trenerem.12. Jaką mam gwarancję, że szkolenie spełni moje oczekiwania?
Jakość naszych szkoleń stale wzrasta dzięki ankietom poszkoleniowym, które każdy z naszych uczestników ma okazję wypełnić po zakończeniu szkolenia. Ponadto staramy się być jak najbliżej Państwa potrzeb, sondując Państwa oczekiwania i modyfikując poszczególne programy szkoleniowe pod ich kątem. Owocem tych zabiegów jest ciągle zwiększająca się ocena naszej pracy oraz wzrost liczby Klientów na stałe z nami współpracujących.13. W jaki sposób mogę dowiedzieć się o kolejnym terminie szkolenia?
Na naszej stronie internetowej na bieżąco dokonywane są zmiany i wprowadzane nowe terminy szkoleń. Również po przesłaniu zapytania na adres e-mail: szkolenia@anvix.pl będą Państwo mogli otrzymywać informacje o terminach szkoleń z interesujących Państwa zagadnień.

ACROBAT READER - POBIERZ BROSZURA INFORMACYJNA ANVIX - POBIERZ